Master Classes

party time!

Let's Have FUN!

Many closed events will be organized for our citizens here at YES! Republic. That will include holidays, thematic days, and birthday parties. Time will fly here and kids will enjoy surprises and beautiful moments!
Many closed events will be organized for our citizens here at YES! Republic. That will include holidays, thematic days, and birthday parties. Time will fly here and kids will enjoy surprises and beautiful moments!

Latest Master Classes

Master Classes
Slime Master Class
Այս հինգշաբթին՝ ՍԼԱՅՄԻ օր Ճռճռան, գունեղ, երկարակյաց #slime -ի master class-ին մասնակցելու համար գրանցվի՜ր այսօր 060750055 Օրը՝ հոկտեմբերի 15 Տեղերը խիստ սահմանափակ են։ ...
Master Classes, News
Soap Making Master Class
Մեր անակնկալները շարունակվում են։ Այս անգամ քեզ համար օճառի master class ենք պատրաստել Շտապի՛ր գրանցվել, սեպտեմբերի -ին, ժամը 17։00-ին կամ 19։00-ին։ 060 750055 #kidsclub ...
Master Classes, News
Slime Master Class
Միշտ սպասված ու շաաատ սիրելի Slime-ի master class ԲԱՑՕԹՅԱ Հանդիպում ենք սեպտեմբերի 8-ին, ժամը 17։00-ին եւ 19։00-ին։Նախապես գրանցվելը պարտադիր է Տեղերը խիստ սահմանափակ են 060 ...

Master Class Gallery

icon-1.png

About Us

YES! Republic is a kids' club where other game rules apply, where the child becomes the master of his own kitchen, his own studio and his own imagination.

icon-2.png

Address

28 Isahakyan street,Yerevan, Armenia,0009

icon-3.png

Contacts

YES! Republic © 2020. All rights reserved.