Tag: #ceramicart

YES! Ceramic Studio. #autumn_vibes

YES! Ceramic Studio-ում մեկնարկել է աշնանային տրամադրությունը. Ոնց որ ասում են՝ #autumn_vibes Սեպտեմբերի 18-ին եւ 19-ին կերամիկական ֆիգուրների գունազարդում աշնանային թեմայով։ Արի ստեղծելու քո սիրուն թեմատիկ սպասքը Գրանցման համար 060 750055 #yesrepublic #kidsclub #ceramicpainting #ceramicart

More Info

icon-1.png

About Us

YES! Republic is a kids' club where other game rules apply, where the child becomes the master of his own kitchen, his own studio and his own imagination.

icon-2.png

Address

28 Isahakyan street,Yerevan, Armenia,0009

icon-3.png

Contacts

YES! Republic © 2020. All rights reserved.