Tag: #kitchen

Flower week at YES! Republic

Քո սիրելի ծաղկային շաբաթը մեկնարկում է Այո-այո, ուտելի ծաղիկներ YES! Professional Kitchen-ում։ Ամենահամով կեքսերն ու թխվածքաբլիթները էլ ավելի յուրօրինակ դարձնելու օրերն են օգոստոսի 26-31-ը։Միացի՜ր մեզ հենց վաղը #edibleflowers #kitchen #yesrepublic

More Info

icon-1.png

About Us

YES! Republic is a kids' club where other game rules apply, where the child becomes the master of his own kitchen, his own studio and his own imagination.

icon-2.png

Address

28 Isahakyan street,Yerevan, Armenia,0009

icon-3.png

Contacts

YES! Republic © 2020. All rights reserved.