Tag: #soapmaking

Soap Making Master Class

Մեր անակնկալները շարունակվում են։ Այս անգամ քեզ համար օճառի master class ենք պատրաստել Շտապի՛ր գրանցվել, սեպտեմբերի -ին, ժամը 17։00-ին կամ 19։00-ին։ 060 750055 #kidsclub #yesrepublic #soapmaking #soapmasterclass

More Info

icon-1.png

About Us

YES! Republic is a kids' club where other game rules apply, where the child becomes the master of his own kitchen, his own studio and his own imagination.

icon-2.png

Address

28 Isahakyan street,Yerevan, Armenia,0009

icon-3.png

Contacts

YES! Republic © 2020. All rights reserved.