Tag: #slimemasterclass

Slime Master Class

Այս հինգշաբթին՝ ՍԼԱՅՄԻ օր Ճռճռան, գունեղ, երկարակյաց #slime -ի master class-ին մասնակցելու համար գրանցվի՜ր այսօր 060750055 Օրը՝ հոկտեմբերի 15 Տեղերը խիստ սահմանափակ են։ #yesrepublic# kids #kidsclub

More Info

Slime Master Class

Միշտ սպասված ու շաաատ սիրելի Slime-ի master class ԲԱՑՕԹՅԱ Հանդիպում ենք սեպտեմբերի 8-ին, ժամը 17։00-ին եւ 19։00-ին։Նախապես գրանցվելը պարտադիր է Տեղերը խիստ սահմանափակ են 060 750055 #yesrepublic #kidsclub #slimemasterclass #slime

More Info

icon-1.png

About Us

YES! Republic is a kids' club where other game rules apply, where the child becomes the master of his own kitchen, his own studio and his own imagination.

icon-2.png

Address

28 Isahakyan street,Yerevan, Armenia,0009

icon-3.png

Contacts

YES! Republic © 2020. All rights reserved.