Tag: #hayreniq

#armeniankids

21.09-ը YES-ում թեմատիկ օր է Professional kitchen-ում պատրաստելու ենք համեեե՜ղ cupcake հայկական դրոշով Art Academy-ում հայկական տառերի անվանական նկարազարդում է լինելու Science Lab-ը կբացահայտի մեր շատ սիրելի Հայաստանը Իսահակյան 28 060 750055 #armeniankids #armenianindependence #kidsclub

More Info

icon-1.png

About Us

YES! Republic is a kids' club where other game rules apply, where the child becomes the master of his own kitchen, his own studio and his own imagination.

icon-2.png

Address

28 Isahakyan street,Yerevan, Armenia,0009

icon-3.png

Contacts

YES! Republic © 2020. All rights reserved.